...nezobrazuje-li se e-mail korektně a plně graficky přejděte prosím na HTML webovou verzi zprávy klikněte prosím na odkaz (případně jej nakopírujte do internetového prohlížeče) http://mail.dalexczech.cz/dirmail_modul-intro_2008-09/dirmail_modul-intro_2008-09_001_web.html
head_dalex-mailing_lowres.jpg

Věc: Představení společnosti DALEX Schweissmaschinen GmbH - Německý specialista na odporové svařování a automatizaci se 100letou tradicí. Profil společnosti a představení obchodního plánu pro rok 2008 v ČR a SR.

Pozn.: obchodně technické sdělení je určeno pro technologii a technicko-výrobní vedení společnosti.

 
Vážení obchodní přátelé v souvislosti s rozšiřujícími se aktivitami a službami společnosti DALEX Schweissmaschinen GmbH a její dceřinou distribuční a servisní společností DALEX CZECH s.r.o. si dovolujeme navázat na naši předchozí komunikaci a touto formou v krátkosti rekapitulovat a zároven Vás informovat o nových důležitých skutečnostech.

Společnost DALEX Schweissmaschinen GmbH byla založena v roce 1911, v roce 1945 odstartovala novou éru svařovací techniky výrobou prvního odporového svařovacího lisu. V dnešní době se stala značka DALEX synonymem pro inovované svařovací metody, udává tempo a nové trendy v oboru odporového svařování. Kompletně řeší momentální požadavky klientů od sériově vyráběných přes jednoúčelové odporové svařovací lisy až po speciální robotické svařovací celky. Díky špičkovému týmu specialistů ve vývoji a výrobě se stal DALEX významným dodavatelem pro automobilový průmysl.


Motto společnosti DALEX:
"Nabízíme zlepšení kvality a zvýšení produktivity pomocí aplikace odporové svařovací techniky, optimalizací a automatizací výrobního procesu!"

 

Hlavní skupiny produktů:
  • Standardní stacionární odporové svařovací lisy pro dílenské aplikace, řada SF, SL, PL...
  • Sériově vyráběné modulární odporové svařovací lisy pro průmysl, řada PMS...
  • Speciální jednoúčelové svařovací lisy a zákaznicky orientované odporové svařovací systémy včetně podávacích a manipulačních jednotek...
  • Ruční odporové svařovací kleště s ručním a pneumatickým pohonem...
  • Servo-mechanicky ovládané komplexní systémy pro robotické aplikace...
  • Komponenty a spotřební materiál...
  • Poradenství, technické analýzy a optimalizace svařovacích a automatizačních procesů...
Představení obchodního plánu společnosti DALEX pro rok 2008:

Po téměř tříletém působení společnosti DALEX Schweissmaschinen GmbH na českém a slovenském trhu a realizaci veškerých přípravných kroků, bylo v současnosti přikročeno k další fázi etablování společnosti na ČR a SR trhu formou založení 100%-ní dceřiné společnosti s obchodním názvem DALEX Czech s.r.o., tento krok byl učiněn především z důvodu zkvalitnění obchodně technických služeb a záručního i pozáručního servisu na území ČR a SR. Přispívá především ke zkrácení termínů servisních zásahů a dodacích lhůt náhradních dílů a spotřebního materiálu.
Další významnou výhodou vzniku společnosti DALEX Czech s.r.o. na  ČR a SR trhu je možnost vedení kompletní obchodní a servisní komunikace plně v českém jazyce a dle českého obchodního práva, s tím související možnost realizace obchodního styku v domácí měně a dle Českého obchodního zákoníku. Samozřejmou součástí dodávky technologie DALEX jsou veškeré manuály, návody, certifikace atp. v českém jazyce dle požadavků a předpisů Českého obchodního zákoníku. Vytvořením vlastního servisního týmu se společnosti DALEX daří zkrátit termín servisního zásahu na 24 hodin po oznámení případného technického problému.

 
DALEX na důležitých mezinárodních veletrzích:

Společnost DALEX se každoročně zúčastňuje nejdůležitějších mezinárodních veletrhů zaměřených na svařování, nové technologie a automatizaci.

Welding_2008
DALEX Schweissen-Schneiden DALEX WELDING-2008, BRNO

Rádi bychom Vás tímto oficiálně pozvali k návštěvě našeho veletržního stánku na nadcházejících veletržních akcích.
Seznam specializovaných veletrhů kde je možno kontaktovat specialisty ze společnosti DALEX pro rok 2008: DALEX-exhibition

V případě, že se Váš výrobní program zabývá technologií spojování kovů (železných i neželezných), jako například technologie svařování (MIG/MAG, TIG, bodování, plazma, laser, frikční svařování, svorníkové svařování) či nýtování, lepení, pájení, letování atp... a máte zájem poznat nejnovější trendy v oblasti odporového svařování a automatizace, případně s našimi specialisty prodiskutovat možnosti optimalizace či inovace Vašich stávajících technologií spojování materiálů, budeme se těšit na Vaši návštěvu. Tým DALEX specialistů se bude snažit zodpovědět Vám jakýkoli technický dotaz.

DALEX veletržní Team je tradičně sestaven z týmu odborníků tak, abychom byli schopni na místě zodpovědět nejenom Vaše obchodní dotazy, ale v případě, že nám předložíte Váš konkrétní technický či technologický problém (pokud možno vč. výkresové dokumentace, případně svařovaných vzorků) vynasnažíme se Vám předložit zevrubnou koncepci technického řešení Vaší svařovací úlohy.

Výhody odporového svařování aplikované v praxi:
Vysoká produktivita, nízká energetická náročnost, nízký vnos tepla, eliminace dilatačních deformací při svařování, zachování nepoškozené povrchové úpravy, dobrá svařitelnost i jinak komplikovaných či nesvařitelných materiálových kombinací a mnoho dalších.

Rádi Vás seznámíme s nejnovějšími trendy a novinkami v oboru odporového svařování, který stejně jako mnoho příbuzných oborů zabývajících se svařováním prošel v posledních desetiletích velmi dynamickým vývojem a to především v oblasti monitoringu, hlídání a cíleném řízení kvality sváru i zpětném vyhodnocení všech procesních veličin, tak aby finální výrobek splňoval veškeré technologické požadavky na něj kladené v současnosti se stále zpřísňujícími se normativy (především v automobilovém a leteckém průmyslu).

 
Reference společnosti: aktuální list na webu ke stažení http://www.dalex.de/index.php?id=7
reference_dalex.jpg
 
V případě Vašeho dalšího zájmu o detailnější informace týkající se společnosti DALEX navštivte prosím naší internetovou samoobsluhu na adrese: http://download.dalexczech.cz, zde je možno jednoduše stáhnout a vytisknout veškeré další informace o spol. DALEX formou digitální podoby tištěných materiálů ve formátu PDF.

Děkujeme za Váš projevený zájem a důvěru v tradiční odporovou svařovací techniku "MADE IN GERMANY" a těšíme se na další spolupráci.
S přátelským pozdravem / Best regards / Mit freundlichen Gruessen

Luděk Prášil – jednatel, technický poradce / country manager ČR & SR

Korespondenční adresa, sídlo společnosti_ČR:
DALEX Czech s.r.o
.,
Na skřivanech 406,
CZ-46001 LIBEREC, CZ
Výrobní závody, centrála společnosti_NSR:
DALEX-Schweissmaschinen GmbH & Co. KG,
Koblenzer Strasse 43,
D-57537 Wissen/Sieg, DE

E-mail:                   l-prasil@dalexczech.cz
Mobil_CZ:             +420 732 732 703
Telefon_VoIP:      +420 910 801 296
Skype:                   l-prasil.dalex.de
Web-mirror_CZ:  www.dalexczech.cz, www.dalex.sk
FTP_download:  http://download.dalexczech.cz
(PDF, brožury, katalogy, tech. listy, videosekvence)

Web_DE, EN:   www.dalex.de
E-mail:             l-prasil@dalex.de
Fax_DE:          +49 (0) 2742 77 101


 

IČO: 28671066, DIČ: CZ28671066
Výpis z obchodního rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26213
Jediný společník: DALEX Schweissmaschinen GmbH & Co. KG
Bankovní spojení: 10406338/6200, Commerzbank AG
IBAN: CZ91 6200 0062 1800 1040 6338,

BIC/SWIFT CODE: COBACZPXXXX 

Handelsregister: Amtsgericht Montabaur, HRA 4306
Gesellschafter: DALEX-Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Dr. Ing. Walther Spies
Handelsregister: Amtsgericht Montabaur, HRB 7188 
Důležité moduly a informace ke stažení:
FTP download zóna, brožury, katalogy, technické listy, materiály ke stažení ve formátu PDF: http://download.dalexczech.cz

Profil společnosti a představení obchodního plánu pro rok 2008 v ČR a SR:

http://mail.dalexczech.cz/dirmail_modul-intro_2008-09/dirmail_modul-intro_2008-09_001_web.html
Návod na používání download zóny serveru DOWNLOAD.DALEXCZECH.cz: http://mail.dalexczech.cz/_dm_2008_template/download-manual_2008-09.html
 

Jsme držitelé certifikátů: DIN_EN_ISO_9001 a VDA_6.4:
Zertifikát ISO-9001 - http://download.dalexczech.cz/zertifikate_zertifikat_din_en_iso_9001_tsche.pdf
Zertifikát dodatku VDA 6.4 - http://download.odporovesvarovani.cz/zertifikate_zertifikat_vda_6.4_tsche.pdf

Poznámka:
- Zzobrazení HTML mailu je optimalizován na rozlišení 920 x Y, pro optimální tisk doporučujeme nastavit formát tisku na šířku formátu A4

UpozorněníÍ:
- Informace obsažené v tomto e-mailu a všech připojených souborech jsou důvěrné a mohou být chráněny zákonem. Nejste-li zamýšleným příjemcem, informujte o tom prosím odesílatele a vymažte neprodleně všechny kopie tohoto e-mailu i všech jeho příloh. Kopírování či přeposílání obsahu tohoto obchodního sdělení je povoleno pouze se souhlasem autora.
- Diese e-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese e-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser e-Mail und ihrer Inhalte ist nicht gestattet.
- This e-Mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended addressee or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
- Vzhledem k platnosti zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který upravuje pravidla elektronické komunikace, bychom Vás chtěli požádat o informaci v případě, že si nepřejete, bychom Vás v budoucnu obesílali tímto druhem sdělení. Tuto skutečnost nám prosím oznamte písemně nebo telefonicky na výše uvedenou e-mailovou adresu, resp. telefonní číslo.