head_dalex-mailing_lowres.jpg

Věc: Návod na používání download zóny serveru DOWNLOAD.DALEXCZECH.cz společnosti DALEX Czech s.r.o.

 

Vzhledem ke standardům digitální komunikace nezasílá společnost DALEX Czech s.r.o. objemné soubory jako jsou např. brožury, technické listy, katalogy atp. formou přílohy emailové zprávy (objem většiny jmenovaných souborů přesahuje kvóty určené pro velikost přílohy emailové zprávy, v důsledku docházelo v minulosti k automatickému filtrování velkých přiložených souborů poskytovateli internetového připojení a serverů a jejich automatickému mazání).

Proto prosíme klienty, aby si v DOWNLOAD zóně na adrese http://download.dalexczech.cz sami otevřeli či stáhli požadovaný soubor.

Stahování samotné závisí na rychlosti připojení k internetu, proto jsou zde ve většině případů umístěny dvě velikostní varianty publikovaných souborů (Hi-Res = velké rozlišení, Low-Res (eBook) = malé rozlišení určené pouze pro zobrazení na monitoru).

Samotná inicializace stažení konkrétního souboru je závislá na individuálním nastavením a typu vašeho internetového prohlížeče, případně download managera. V naprosté většině případů stačí kliknutím levého tlačítka myši na požadovaný odkaz a soubor se sám otevře, či nabídne ke stažení. Pokud se toto nestane, prosím použijte pravé tlačítko myši a zvolte volbu uložit odkaz jako („save target as“) poté budete vyzváni systémem k určení místa úložiště pro konkrétní soubor.

V případě, že se vám toto z jakéhokoli důvodu nedaří (nastavení zabezpečení podnikové sítě, individuální nastavení firewall, atp...) informujte nás prosím a my vám obratem zašleme požadované soubory přímo jako přílohu emailové zprávy, či tištěnou formou poštou.

Děkujeme za pochopení.
Dalex Czech s.r.o.
IT Team

 


Motto společnosti DALEX:
"Nabízíme zlepšení kvality a zvýšení produktivity pomocí aplikace odporové svařovací techniky, optimalizací a automatizací výrobního procesu!"

Korespondenční adresa, sídlo společnosti_ČR:
DALEX Czech s.r.o
.,
Na skřivanech 406,
CZ-46001 LIBEREC, CZ
Výrobní závody, centrála společnosti_NSR:
DALEX-Schweissmaschinen GmbH & Co. KG,
Koblenzer Strasse 43,
D-57537 Wissen/Sieg, DE

E-mail:                   l-prasil@dalexczech.cz
Mobil_CZ:             +420 732 732 703
Telefon_VoIP:      +420 910 801 296
Skype:                   l-prasil.dalex.de
Web-mirror_CZ:  www.dalexczech.cz, www.dalex.sk
FTP_download:  http://download.dalexczech.cz
(PDF, brožury, katalogy, tech. listy, videosekvence)

Web_DE, EN:   www.dalex.de
E-mail:             l-prasil@dalex.de
Fax_DE:          +49 (0) 2742 77 101


 

IČO: 28671066, DIČ: CZ28671066
Výpis z obchodního rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26213
Jediný společník: DALEX Schweissmaschinen GmbH & Co. KG
Bankovní spojení: 10406338/6200, Commerzbank AG
IBAN: CZ91 6200 0062 1800 1040 6338,

BIC/SWIFT CODE: COBACZPXXXX 

Handelsregister: Amtsgericht Montabaur, HRA 4306
Gesellschafter: DALEX-Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Dr. Ing. Walther Spies
Handelsregister: Amtsgericht Montabaur, HRB 7188 
Důležité moduly a informace ke stažení:
FTP download zóna, brožury, katalogy, technické listy, materiály ke stažení ve formátu PDF: http://download.dalexczech.cz

Profil společnosti a představení obchodního plánu pro rok 2008 v ČR a SR:

http://mail.dalexczech.cz/dirmail_modul-intro_2008-09/dirmail_modul-intro_2008-09_001_web.html
Návod na používání download zóny serveru DOWNLOAD.DALEXCZECH.cz: http://mail.dalexczech.cz/_dm_2008_template/download-manual_2008-09.html
 

Jsme držitelé certifikátů: DIN_EN_ISO_9001 a VDA_6.4:
Zertifikát ISO-9001 - http://download.dalexczech.cz/zertifikate_zertifikat_din_en_iso_9001_tsche.pdf
Zertifikát dodatku VDA 6.4 - http://download.odporovesvarovani.cz/zertifikate_zertifikat_vda_6.4_tsche.pdf

Poznámka:
- Zzobrazení HTML mailu je optimalizován na rozlišení 920 x Y, pro optimální tisk doporučujeme nastavit formát tisku na šířku formátu A4

UpozorněníÍ:
- Informace obsažené v tomto e-mailu a všech připojených souborech jsou důvěrné a mohou být chráněny zákonem. Nejste-li zamýšleným příjemcem, informujte o tom prosím odesílatele a vymažte neprodleně všechny kopie tohoto e-mailu i všech jeho příloh. Kopírování či přeposílání obsahu tohoto obchodního sdělení je povoleno pouze se souhlasem autora.
- Diese e-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese e-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser e-Mail und ihrer Inhalte ist nicht gestattet.
- This e-Mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended addressee or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
- Vzhledem k platnosti zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který upravuje pravidla elektronické komunikace, bychom Vás chtěli požádat o informaci v případě, že si nepřejete, bychom Vás v budoucnu obesílali tímto druhem sdělení. Tuto skutečnost nám prosím oznamte písemně nebo telefonicky na výše uvedenou e-mailovou adresu, resp. telefonní číslo.